Bc. Alžběta Hráčková

Diplomová práce

Využití metody Total Physical Response ve výuce anglického jazyka na prvním stupni základní školy

The Use of Total Physical Response in Teaching English at Primary School
Anotace:
Tato diplomová práce nazvaná "Využití Metody Total Physical Response ve Výuce Anglického Jazyka na Prvním Stupni Základní Školy" se zabývá učební metodou česky zvanou "Celková fyzická odezva" (anglicky Total Physical Response, zkratka TPR), která je založená na koordinaci řeči a pohybu. Tato metoda se prosazuje vyučování cizího jazyka pomocí fyzické aktivity. TPR již prokázala, že je velice účinná …více
Abstract:
This diploma thesis called "The Use of Total Physical Response in Teaching English at Primary School" focuses on a teaching method called Total Physical Response (shortly TPR) which is built around the coordination of speech and action. This method has proved to be very successful especially with beginners and lower-level learners, that is why this thesis deals with the primary school pupils. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta