Bc. Michaela Čechová, BA (Hons)

Bakalářská práce

Acceptability of variance of regional speech features in TV shows

Acceptability of variance of regional speech features in TV shows
Anotace:
Přízvuky a nářečí v Británii jsou spojovány také se společenským postavením. Ačkoliv existují názory, že dnešní společnost zaujímá spíše egalitární pohled a následně prosazuje regionální přízvuk jako způsob zachování identity jedince. Bakalářská práce Acceptability of variance of regional speech features in TV shows zkoumá vývoj regionálních prvků mluvy během časového rozmezí 25 let. Práce je rozdělena …více
Abstract:
In Britain, accents and dialects have been associated also with the social class. However, it has been argued that today’s society adopts a more egalitarian view, and as a result, promotes regional accents as a way to preserve one’s identity. The thesis Acceptability of variance of regional speech features in TV shows investigates the development of regional speech in media in the course of 25 years …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta