Mgr. Lenka Březinová

Bachelor's thesis

Folklórní soubor Zavádka na hanáckém Slovácku

Folklore group Zavádka in hanácké Slovácko
Abstract:
V polovině 20. století přibývalo folklorních souborů, neboť v té době měla mládež stále větší zájem o lidovou kulturu a návrat k lidovým tradicím. I v obci Čejkovice v okrese Hodonín měla mládež chuť pustit se do nácviků lidových tanců a písní. A tak na začátku roku 1973 vznikl za podpory místního zemědělského družstva Jiskra Soubor lidových písní a tanců Zavádka. Jeho uměleckým vedoucím se stal Jan …more
Abstract:
In the middle of the 20th century the amount of folklore groups was increasing because at that time young people were interested more and more in the folk culture and in coming back to the folk traditions. Also in the village Čejkovice, the young people felt like practising folklore dances and songs. Thus, in the beginning of 1973, a Folklore songs and dances group named Zavádka was formed with a support …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta