Klára Hlaváčová

Bakalářská práce

Model dravec - kořist a jeho aplikace při popisu tržního chování ekonomických subjektů

The Predator-Prey model and its application on the economic subjects business behaviour description
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá modelem dravec-kořist a jeho aplikací na chování ekonomických subjektů. V první části bude představen historický vývoj dynamických systémů a matematický popis modelu dravec-kořist. V dalších kapitolách bude popsán Goodwinův model, který bude dále ověřen na datech České republiky.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the predator-prey model and its application on the economic subjects business behaviour description. The first part will present the historical development of dynamical systems and mathematical description of predator-prey model. In the next chapters, will be described the Goodwin model, which will be further verified on the data of the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlaváčová, Klára. Model dravec - kořist a jeho aplikace při popisu tržního chování ekonomických subjektů. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní