Barbora Kudzejová

Bakalářská práce

Medzinárodné nevládne organizácie pri riešení konfliktov -- prípadová štúdia krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme

Mezinárodní nevládní organizace při řešení konfliktů - případová studie krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rolí nevládních organizací při řešení konfliktů, přičemž konkrétně využívá úlohy nevládních organizací při tvorbě Certifikačního schématu Kimberley Procesu jako případovou studii. Práce popisuje zejména činnosti nevládních organizací, které vedly k vytvoření Certifikačního schématu Kimberley Procesu, který by měl zabránit obchodu s krvavými diamanty a následně napomáhat ukončení …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the role of the nongovernmental organizations in conflict resolution, specifically using the role of NGOs in creation of the Kimberley Process Certification Scheme as a case study. In particular, the thesis follows the actions of NGOs leading to Kimberley Process, a certification system which should prevent the trade with blood diamonds, and subsequently help ending …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá rolou mimovládnych organizácií pri riešení konfliktov, pričom konkrétne sleduje úlohu mimovládnych organizácií pri tvorbe Certifikačnej schémy Kimberley Procesu ako prípadovú štúdiu. Práca nadväzuje najmä na činnosti mimovládnych organizácií, ktoré viedli k vytvoreniu Certifikačnej schémy Kimberley Procesu, ktorý by mal zabrániť obchodu s krvavými diamantmi a následne pomáhať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Štěpánka Zemanová
  • Oponent: Jan Kochan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38276

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie