Jaroslav ŠPITÁLSKÝ

Bakalářská práce

Metoda Assessment centrum v praxi

Assessment centre method in practice
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na assessment centra jako jednu z moderních metod výběru a hodnocení zaměstnanců. Assessment centrum umožňuje komplexní hodnocení jedinců a skupin za pomoci individuálních a skupinových úkolů. Hlavním znakem assessment centra je větší počet hodnotitelů, široká škála používaných metod a pozorování změny v čase. Práce byla zaměřena především na popis tvorby a realizace …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused to the assessment centre problematics as one of the modern method of employee's selection and evaluation. The assessment centre enables complex evaluation of individuals and groups thanks to individual and grouped tasks. The main signs of the assessment centre are greater number of assessors, wide range of methods and change in time observation. The thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPITÁLSKÝ, Jaroslav. Metoda Assessment centrum v praxi. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma