Mgr. et Mgr. Pavel Doležel

Bakalářská práce

Modely krátkodobé úrokové míry a jejich aplikace

Short-term interest rate models and their applications
Anotace:
Cílem práce je analyzovat vhodnost užití jednofaktorových modelů krátkodobé úrokové míry na reálném finančním trhu. Postup práce a použité metody: Charakteristika krátkodobé úrokové míry. Charakteristika modelů krátkodobé úrokové míry. Otestování vybraných modelů na reálných datech. Doporučení na základě provedené analýzy. Použité metody: analýza, dedukce, komparace, matematicko-statistické metody …více
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze appropriateness of applying single-factor short-term interest rate models to real financial markets. Procedure and methods: Characteristics of short-term interest rates. Characteristics of short-term interest rate models. Testing selected models on real data. Recommendations based on the performed analysis. Used methods: analysis, deduction, comparison, statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma