Bc. Miroslav Šenkeřík

Bakalářská práce

Možnosti upevnění nákladu na ložnou plochu vozidla vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Options of mounting cargo to the loading area of a vehicle relative to the road traffic safety
Anotace:
Práce je zaměřena na metody zabezpečení nákladu, které jsou v současné době používané v silniční nákladní dopravě. V první části práce jsou popsány možnosti uložení a upevnění nákladu. V druhé části práce provedu experiment zhodnocující bezpečnost použití poškozených upevňujících přípravků a vliv přídavné podložky.
Abstract:
This work focuses on methods of cargo mounting, which are now used in road freight transport. In the first part several options of cargo loading and mounting to the loading area of a lorry are described. In the second part I will make an experiment and measure the safety of using damaged mounting straps and the influence of additional underlay.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Jilek, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šenkeřík, Miroslav. Možnosti upevnění nákladu na ložnou plochu vozidla vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla