Bc. Monika Vlachová

Bakalářská práce

Nekódující molekuly RNA v hematoonkologii

Non-coding RNA molecules in hematooncology
Anotace:
Převážná část lidského genomu je tvořena sekvencemi, které jsou transkribovány jako nekódující RNA. Tyto molekuly nejsou překládány do podoby proteinů, ale plní v organismu regulační roli jako funkční RNA, které se účastní mnoha fyziologických i patologických dějů. Popis mechanismů, kterými působí v buněčných procesech, může zlepšit porozumění patogenezi malignit, včetně těch hematologických. Expresní …více
Abstract:
The major part of the human genome is composed of sequences from which non-coding RNAs originate. These molecules are not translated into proteins, however, as functional RNA molecules, they participate in regulation under both physiological and pathological conditions. Therefore, a further in-depth description of such cellular processes could help elucidate various disease mechanisms as well as pathogenesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta