Bc. Adéla Kubíčková

Diplomová práce

Dlouhé nekódující RNA jako biomarkery a terapeutické cíle u renálního karcinomu

Long non-coding RNAs as biomarkers and therapeutic targets in renal cell carcinoma
Anotace:
Úvod: Renální karcinom (RCC) představuje nejčastější nádorové onemocnění ledvin. U pacientů je často diagnostikován náhodně nebo až v pokročilejším stádiu, navíc nelze s dostatečnou citlivostí predikovat průběh onemocnění. V terapii je typický svou chemorezistencí, využití radioterapie je omezené, nejvíce je tedy aplikována chirurgická léčba nebo v případě metastatického RCC léčba cílená. Tyto poznatky …více
Abstract:
Background: Renal cell carcinoma (RCC) is the most common cancer of the kidney. It is often diagnosed by incidence or in an advanced stage, moreover it is not possible to predict progress of the disease with a sufficient sensitivity. In therapy, chemoresistance is its typical feature and usage of radiotherapy is limited, therefore surgery remains the preferred treatment, or, in case of metastatic RCC …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta