Bc. Petr Boušek

Bachelor's thesis

Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě

Position and picture of the current family in TV advertising
Anotácia:
Bakalářská práce Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě podává přehled o minulosti, přítomnosti a budoucnosti dvou pojmů: RODINA a REKLAMA. V teoretické části tyto termíny zkoumá, popisuje, jakým procházely vývojem, a klade si otázku nad obrazem budoucím. Druhá, praktická část, analyzuje obraz reklamní rodiny, který nám je předkládán reklamními tvůrci. Srovnává, v čem tento obraz odpovídá …viac
Abstract:
The bachelor thesis Position and picture of the current family in advertising gives an overview of past, present and future of two terms: FAMILY and ADVERTISING. The theoretical part explores these terms, describes the development they went through and questions the future image. The second, practical part analyses the image of the advertised family, which is presented to us by ad makers. It compares …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma