Bc. Zuzana Hönigová, DiS.

Diplomová práce

Úloha žen v římskokatolické církvi na Moravě během 50.-70. let 20. století

The Task of Women in Roman Catholic Church between 50s and 70s of the 20th Century in Moravian Region
Anotace:
Předkládaná magisterská práce se zabývá úlohou žen v římskokatolické církvi na Moravě v období 50. - 70. let 20. století, která je představena na konkrétních příkladech žen, jež se na utváření této církve aktivně podílely. Práce přibližuje historický a politický kontext tohoto vymezeného časového období, rozděleného na jednotlivá desetiletí. Následuje kapitola věnovaná vybraným ženským řeholním řádům …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the role of women in the Roman Catholic Church – especially in Moravian Region between 50s and 70s of the 20th century. The research is demonstrated on concrete examples of females who were actively made up this denomination to some extent. The diploma thesis approaches the historical and political context of this delineated period – divided to particular decades. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta