Monika Matyó

Bakalářská práce

An investigation of the influence of consumers‘ shopping orientations and gender differences on online purchasing behaviour in the apparel sector

An investigation of the influence of consumers‘ shopping orientations and gender differences on online purchasing behaviour in the apparel sector
Anotace:
Vzhledem k tomu že oblečení zaujímá největší množství zboží nakoupeného na internetu, prodejci se tedy snaží bedlivě pochopit důvody jaké si zákazníci z asociovali při nákupech oblečení na internetu. Účelem této práce je vyšetřit efekt zda zákazníkova nákupní orientace působí na jejich chování na internetu v módním sektoru a zároveň také identifikovat rozdíly mezi mužskými a ženskými nákupními typologiemi …více
Abstract:
As apparel is currently one of the largest segments of products purchased on the Internet, there are strong reasons for retailers to better understand which consumer characteristics are associated with buying garment online. The purpose of this study is to investigate the effects of consumers’ shopping orientations on their online purchasing behaviour in the apparel sector, as well as to identify the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Zuzana Wozniaková
  • Oponent: Josef Kašík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava