Tereza Kupková

Bakalářská práce

Dopad turismu na životní prostředí a udržitelnost Šumavska - Prachaticka

The environmental impact of tourism on the sustainability of Šumavsko - Prachaticko region
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat dopady cestovního ruchu na životní prostředí a udržitelnost turistické oblasti Šumavsko, se specifikací na region Prachaticko. Dílčími cíli je posouzení organizační struktury řízení cestovního ruchu ve zkoumané oblasti, dopadu cestovního ruchu na životní prostředí a posouzení dodržení vzájemné rovnováhy třech pilířů udržitelného rozvoje v odvětví cestovního …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze tourism's impacts on the environment and sustainability of the Šumava region, with a specific focus on the Prachatice region. The sub-objectives are the assessment of the organizational structure of tourism management in the studied area, the impact of tourism on the environment and the assessment of compliance with the mutual balance of the three pillars of sustainable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2023
  • Vedoucí: Petr Janeček
  • Oponent: Tereza Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89014