Monika Pommerová

Diplomová práce

Udržitelný cestovní ruch a šetrné formy cestovního ruchu CHKO Křivoklátsko

Sustainable tourism development and environmental friendly tourism in the PLA Křivoklátsko
Anotace:
Práce se zabývá udržitelným rozvojem cestovního ruchu a jeho šetrnými formami. Problematika je aplikována na příkladu chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Cílem práce je zhodnotit současný stav a potenciál udržitelného rozvoje cestovního ruchu včetně zmapování dostupnosti šetrných forem cestovního ruchu v rámci chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a nastínit perspektivy, potenciál a možnosti dalšího …více
Abstract:
The work concerned with the sustainable development of tourism and its friendly forms. The issue is applied to the example of the protected area Křivoklátsko. The aim of Diploma Thesis is to evaluate the current status and potential of sustainable tourism development, including mapping the availability of sustainable forms of tourism within the protected area Křivoklátsko and outline prospects, potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jarmila Indrová
  • Oponent: Radek Chaloupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49505

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí