Jana TEUEROVÁ

Bakalářská práce

Analysis of communication strategies in promotional discourse: hotel industry

Analysis of communication strategies in promotional discourse: hotel industry
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of communication strategies in promotional discourse of hotel industry. Collection of websites promoting hospitality facilities in United Kingdom is the object of main focus. This bachelor thesis consists of two main parts, theoretical and practical. General introduction and the theoretical foundation to this thesis is outlined in the initial chapter. The second …více
Abstract:
Cílem této práce je analýza komunikačních strategií propagačního diskurzu v hotelovém průmyslu. Předmětem hlavního zájmu analýzy jsou webové stránky propagující hotelová zařízení ve Velké Británii. Tato bakalářská práce sestává ze dvou hlavních části - teoretické a praktické. Obecný úvod a teoretický základ k této práci jsou nastíněny v úvodní kapitole. Druhá kapitola se zabývá reklamou, komerčními …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TEUEROVÁ, Jana. Analysis of communication strategies in promotional discourse: hotel industry. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta