Mgr. Anna Mikesková

Diplomová práce

Le theme d'exil chez les auteurs Algériens

Topic of Exile in Algerian Writers
Abstract:
The diplom work is on 60 pages and it deals with the theme of exil upon Algerian authors. The study consist of comparing three lectures which belongs to the Algerian litterature(L'incendie from Mohammed Dib, Le fils du pauvre Mouloud Ferraoun and La colline oubliée from Mouloud Mammeri)The work consist mainly of finding the answers to existential problems such as exil, pauverty etc. We get interested …více
Abstract:
TheDiplomová práce pojednává na 60 stránkách o problematice exilu u alžírských autorů. Studie spočívá ve srovnání tří vybraných děl, jde o tři díla alžírské literatury psané ve francouzském jazyce (L Incendie od Mohammeda Diba, Le Fils du pauvre od Moulouda Feraouna a La Colline oubliée od Moulouda Mammeriho). Diplomová práce rozvíjí problematiku exilu. Jde hlavně o nalezení odpovědí na otázky položené …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta