Bc. Jessica Sheardová

Diplomová práce

Antropogenetický výzkum lidí pohřbených se skořápkami vajec na velkomoravské lokalitě Znojmo-Hradiště

Anthropogenetic research of people buried with egg shells in Great Moravian locality Znojmo-Hradiště
Anotace:
V této práci bylo antropogenetickými metodami určováno pohlaví, věk a původ jedinců pohřbených se skořápkami vajec na velkomoravském pohřebišti Znojmo Hradiště. Bylo zjišťováno, zda výskyt skořápek v hrobě souvisel s pohlavím či věkem zemřelého. Pohlaví bylo určováno u dospělých jedinců antropologicky a u dětí geneticky pomocí genu pro amelogenin a genu SRY. Věk byl u všech odhadován antropologicky …více
Abstract:
This thesis focuses on the anthropogenetic determination of sex, age and origin in individuals buried with eggshells at the Great Moravian site Znojmo-Hradiště. The aim was to determine whether the occurrence of eggshells in graves was related to the sex or age of the deceased. Sexes were determined anthropologically in adults and genetically in children using the amelogenin and SRY genes. Ages were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Dana Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta