Milena KADLECOVÁ

Bachelor's thesis

Interpretace pohádky Alenka v říši divů

Interpretation of fairy tales Alice in Wonderland
Abstract:
Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na rozbor pohádky Alenka v říši divů, porovnání knižní a zfilmované podoby a hledání archetypů. V praktické části se zaměřuje na interpretaci výtvarných realizací pohádky členy skupin tří různých věkových kategorií. Cílem bude porovnat rozdíly ve vnímání světa fantazie dítětem a dospělým. Dalším cílem je obecnější zamyšlení nad tím, jaký má fantazie význam …more
Abstract:
The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on the analysis of the fairy tale Alice in Wonderland, a comparison of the book and the filmed form and the search for archetypes. The practical part concentrates on the interpretation of visual realizations of the fairy tale by members of groups of three different age categories. The aim will be to compare the differences in the perception of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2021

Thesis defence

 • Supervisor: MgA. Stanislav Zeman, Ph.D., MBA.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KADLECOVÁ, Milena. Interpretace pohádky Alenka v říši divů. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Psychology / Art Therapy

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses w67kd5 w67kd5/2
2/7/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.