PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D.

Disertační práce

Španělský renesanční rytířský román a jeho recepce ve středoevropském světě raného novověku

Spanish Renaissance Romance and its Perception in the Early Modern Central Europe
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá recepcí španělské zábavné prózy Zlatého věku v českém prostředí, a to především španělského renesančního rytířského románu, který stál jako literární prozaický žánr u zrodu moderního románu a zároveň představoval velice úspěšný obchodní artikl španělské i evropské renesanční literatury. Při úspěšné recepci španělské zábavné literatury, především renesančního rytířského románu …více
Anotace:
lo to dáno zákonitostmi literárního dění v českých zemích, které bylo ovlivněno specifickou politicko-ekonomickou, náboženskou situací a kulturně vzdělanostní úrovní společnosti střední Evropy.
Abstract:
The doctor thesis deals with phenomena of the Spanish entertainment literature of the Golden Age in the Czech Lands. Special attention is paid to the Spanish Renaissance romance which gave birth to the modern novel and, at the same time, represented a very successful and desirable business commodity of the Spanish and European Renaissance literature. French and Italian translations and adaptations …více
Abstract:
of the 18th century. The coherent part of this renewal was also revival of the Czech translation activity accompanied by return to the Czech translation traditions dating back to the time before the Battle of the White Mountain. The first Czech translations of the Spanish entertainment literature and romances are dating back to the considerably late time. The imported Spanish books, either in original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc., doc. PhDr. Miloslav Uličný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta