Andrea BOTTINO

Bakalářská práce

La gestione della sindrome dell'arto fantasma in un paziente con amputazione dell'arto inferiore per arteriopatia ostruttiva cronica: caso clinico

Management of phantom limb syndrome in a patient with amputation of the lower limb due to chronic obstructive arteriopathy: case report
Abstract:
In this work I'm going to treat the rehabilitation in an amputee patient of the lower limb due to chronic peripheral obstructive artery disease. At first I'm going to treat and describe the anatomy of the lower limb, the ligaments and muscles of the coxo-femoral joint, its physiology and its biomechanics. Then I'm going to describe the pathology of chronic peripheral obstructive artery disease, with …více
Abstract:
In questo lavoro si andr? a trattare la riabilitazione di un paziente amputato dell'arto inferiore a causa dell'arteriopatia ostruttiva cronica periferica. All'inizio si tratter? e si descriver? l'anatomia dell'arto inferiore, i legamenti e i muscoli dell'articolazione coxo-femorale, la sua fisiologia e la sua biomeccanica. In seguito verr? descritta la patologia dell'arteriopatia ostruttiva cronica …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Teresa Serini

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOTTINO, Andrea. La gestione della sindrome dell'arto fantasma in un paziente con amputazione dell'arto inferiore per arteriopatia ostruttiva cronica: caso clinico. Švýcarsko, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie