Bc. Kristýna Kounková

Master's thesis

Osteoporóza - rizikové faktory a trendy v terapii

Osteoporosis - risk factors and trends in therapy
Anotácia:
Osteoporóza je metabolické onemocnění postihující skelet zejména po 50. roce života. Celkový počet pacientů v České a Slovenské republice se odhaduje na 1,1 milionu, ve světě je to okolo 200 milionů. Osteoporóza zůstává po dlouhou dobu bez příznaků a projevuje se často až v pokročilém stádiu zlomeninami obratlů, kostí předloktí a zejména krčku femuru. Onemocnění lze do značné míry předcházet a prevence …viac
Abstract:
Osteoporosis is a metabolic disease affecting the skeleton mainly after 50th year of life. The total number of patients in the Czech and Slovak Republic is estimated to 1.1 milion and around 200 milion over the world. Osteoporosis remains without any symptoms for a long time and very often becomes evident in advanced stage by breaking of vertebrae, forearm bones and especially by the femoral neck. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta