Bc. et Bc. Jitka Kundelová

Bakalářská práce

Prevence deficitu vitaminu D u dětí předškolního věku

Prevention of vitamin D deficiency in the age of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vitamin D a na prevenci jeho možného deficitu u dětí předškolního věku. Teoretická část je věnována vitaminům, především vitaminu D a jeho vlivu na lidský organismus. V závěru této části jsem uvedla souvislosti nedostatku vitaminu D a mateřské školy. V praktické části je na teoretickém základě sledován přísun zdrojů vitaminu D v osmi brněnských mateřských školách. Současně …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on vitamin D and prevention of its possible deficit in preschool age children. The theoretical part is focused on vitamins, primarily on vitamin D and its influence on human organism, and it is concluded with connections of the lack of vitamin D and kindergartens. The practical part deals with investigation of intake of vitamin D in eight Brno kindergartens. I have observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy