Mgr. Jiří Cásek

Bachelor's thesis

Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy

Social networks as environment for crime
Abstract:
Tato Bakalářská práce s názvem „Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy“ je zaměřena na prostředí sociálních sítí a na výskyt trestné činnosti v něm. Obecná část práce přibližuje prostředí sociálních sítí, jejich služby, rozšířenost, pravidla užívání a trestní odpovědnost jejich poskytovatelů. Součástí obecné části je dále charakterizace konkrétních kybernetických útoků, se kterými se mohou uživatelé …more
Abstract:
This Bachelor’s Thesis entitled „Social networks as environment for crime“ is focused on an environment of social networks and on presence of criminal activity within it. The general section describes the environment of different social networks, their services, widespread, terms of service and criminal liability of its providers. The general section also characterizes specific cyber attacks which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Václav Stupka
  • Reader: Mgr. Tomáš Abelovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Public Administration Informatics