Mgr. Jiří Cásek

Bachelor's thesis

Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy

Social networks as environment for crime
Anotácia:
Tato Bakalářská práce s názvem „Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy“ je zaměřena na prostředí sociálních sítí a na výskyt trestné činnosti v něm. Obecná část práce přibližuje prostředí sociálních sítí, jejich služby, rozšířenost, pravidla užívání a trestní odpovědnost jejich poskytovatelů. Součástí obecné části je dále charakterizace konkrétních kybernetických útoků, se kterými se mohou uživatelé …viac
Abstract:
This Bachelor’s Thesis entitled „Social networks as environment for crime“ is focused on an environment of social networks and on presence of criminal activity within it. The general section describes the environment of different social networks, their services, widespread, terms of service and criminal liability of its providers. The general section also characterizes specific cyber attacks which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Václav Stupka
  • Oponent: Mgr. Tomáš Abelovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Public Administration Informatics