Bc. et Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Diplomová práce

Efektivní metody procvičování slovní zásoby ve francouzském jazyce při výuce nadaných žáků

Effective methods of practicing vocabulary in the French language in the education of talented pupils
Anotace:
Diplomová práce „Efektivní metody procvičování slovní zásoby ve francouzském jazyce při výuce nadaných žáků“ se zaměřuje na téma procvičování slovní zásoby ve výuce francouzského jazyka, přičemž se soustředí na práci s nadanými žáky. Teoretická část diplomové práce obsahuje klíčové pojmy spojené s výše uvedenou problematikou, především se zaměřuje na pojmy jako slovo, slovní zásoba, metody a principy …více
Abstract:
The diploma thesis „Effective methods of practicing vocabulary in the French language in the education of talented pupils” targets the theme of vocabulary practice in the French language teaching and it focuses work with talented pupils. The theoretical part of the diploma thesis contains the key terms which are related to the problems mentioned above and it targets mainly the terms as word, vocabulary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta