Mgr. Naďa Zábranská

Master's thesis

Úzkost a strach u dětí a mládeže

Fears and anxiety in children and adolescents
Abstract:
V naší práci jsme se zabývali problematikou strachu a úzkosti, a to převážně u dětí a mládeže. Zmínili jsme se o vlivech, který mohou tyto emoce na jedince mít a také jsme se zabývali jejich vývojem v průběhu vývoje dětí a mládeže. Zabývali jsme se nadměrným strachem a úzkostí a možnou pomocí úzkostným dětem a dospívajícícm. V našem výzkumu jsme porovnávali žáky základní školy a studenty střední školy …more
Abstract:
In our work we deal with a problems of fears and anxiety especially in children and adolescents. We mentioned about their influences to people and about their development during childrens and adolescents evolution. We refered about excessive fear and anxiety and about help to children and the young who suffer from it. In our research we compared pupils of the primary school and the students of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2006
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta