Stanislav Kovelský

Bakalářská práce

Dopravní gramotnost a její přímý vliv na bezpečný provoz na pozemních komunikacích

Transport literacy and their infmence on safely of public transport
Anotace:
Dopravní gramotnost je nedílnou složkou života dnešní společnosti. Doprava v životě každého z nás hraje významnou roli. Téměř každý den se přepravujeme na různé vzdálenosti do práce, do školy, na dovolenou, nebo výlet. Právě proto je velmi důležité, aby se dopravní gramotnosti věnovaly všechny složky života společnosti. V našem případě máme na mysli především formální i neformální systém vzdělávání …více
Abstract:
Traffic literacy is an integral component of life in today's society. Traffic plays an important role in the life of each of us. We travel almost every day at different distances to work, school, or even just on a vacation or trip. It is therefore very important to deal with the traffic literacy in all components of society, in our case we mean especially formal and informal educational system, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovelský, Stanislav. Dopravní gramotnost a její přímý vliv na bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe