Nikol FRANCOVÁ

Bachelor's thesis

Komparace úrovně anaerobního výkonu ve vybraných sportovních disciplínách v kategorii starších žáků

The Comparison of the Anaerobic Performances Level of Lower Secondary Students in Selected Sports Disciplines
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je porovnání úrovně anaerobního výkonu ve vybraných sportovních disciplínách u starších žáků. Práce charakterizuje rychlostně silové předpoklady a z hlediska fyziologie se zaměřuje na jednotlivé sportovní disciplíny. Popisuje specifikace sportovního výkonu u dětí a možnosti jeho testování. Práce stanovuje, jakým způsobem je testování v jednotlivých sportech prováděno. …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is a comparison of the level of anaerobic performance in selected sports in the category of older students. The theoretical part of the bachelor thesis characterizes the speed-force assumptions and focuses on individual sports discipline from the physiological point of view. It describes the specifications of children's sports performance and the possibilities of its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Iva Balkó, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRANCOVÁ, Nikol. Komparace úrovně anaerobního výkonu ve vybraných sportovních disciplínách v kategorii starších žáků. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta