Valeriia Kabanova

Bakalářská práce

The Role of the Direct Marketing in IMC with the Creation of Proposal of the Particular Campaign

The Role of the Direct Marketing in IMC with the Creation of Proposal of the Particular Campaign
Anotace:
Tato práce je zaměřena na posouzení teoretické a praktické části mé diplomové práce. V první části mé práce budou napsány hlavní pojmy přímého marketingu, jak funguje, jaké typy se mohou hodit pro vyhodnocení kampaně, kterou budu pro svou diplomovou práci brát. Také bych rád upozornil na pozitivní a negativní stránky přímého marketingu, krátce pohovořil o jeho typech a popsal rozdíl mezi přímým a nepřímým …více
Abstract:
This work is aimed at considering the theoretical and practical parts of my thesis. In the first part of my work, it will be written the main concepts of Direct marketing, how it works, which types of it can be useful for evaluating the campaign that I will take for my thesis. Also, I would like to draw my attention to the positive and negative sides of direct marketing, shortly talk about types of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Martina Švecová, MSc
  • Oponent: MSc Mirela Moldoveanu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní