Ing. Sugandha Tikoo

Bakalářská práce

Social, legal and ethical problems of the Direct Marketing

Social, legal and ethical problems of the Direct Marketing
Anotace:
Abstracts Cílem této práce je diskutovat o etické, právní a sociální aspekty přímého marketingu. Zvláštní pozornost byla věnována etické pojmy jednání mezi přímého marketingu. Direct marketing využívá databázi hromadit informace o zákaznících a v důsledku toho může vytvořil dlouhodobé vztahy. Zajištění pozitivní účinky přímých spotřebitelů marketingu je třeba věřit marketingu. Důvěra je postaven po …více
Abstract:
Abstracts The objective of this thesis is to discuss the ethical, legal and social aspect of direct marketing. Particular attention has been given to the ethical notions of conduct among direct marketers. Direct marketing utilizes database to accumulate customer information and as a result long-term relationships can created. Assuring the positive effects of direct marketing consumers need to trust …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní