Samuel Chlebana

Bakalářská práce

A secure RFID Access Control system in smart home

A Secure and Efficient Access Control model for Internet of Things
Anotace:
Cieľom tohoto projektu je navrhnúť a naimplementovať bezpečný prístupový systém pre zariadenia v Internet of Things (IoT), vrátane RFID tagov, Bluetooth, a iných zariadení. Keďže samotná RFID technológia je prístupná a efektívna v prevencii prístupu neoprávnených užívateľov k zdrojom IoT zariadení, samotná technológia RFID sa stala dominantnou a kľúčovou infraštruktúrnou technológiou v IoT. Navyše …více
Abstract:
The main objective of this project is to design and implement a secure access control system for the Internet of Things (IoT), including RFID tags, Bluetooth, and other devices. Since RFID technology is affordable and effective to prevent illegitimate users from unauthorized usage of the IoT devices resources, the RFID technology has become a prevalent and essential infrastructural technology in IoT …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: PhD Bacem Mbarek
  • Oponent: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky