Mgr. Kristýna Lustyková

Bakalářská práce

Jazyk a styl a jazyková komika v románu Saturnin Zdeňka Jirotky

Language and style and langure comicality in the novel Saturnin by Zdeněk Jirotka
Anotace:
Zdeněk Jirotka je jedním z výrazných českých humoristů. V roce 1942 publikoval svůj první humoristický román s názvem Saturnin. Cílem této bakalářské práce „Jazyk a styl a jazyková komika v románu Saturnin Zdeňka Jirotky“ je literární a jazykový rozbor románu. V úvodu práce se seznamujeme s životem a dílem Zdeňka Jirotky a rešerší dosavadní literatury. Dále je práce rozdělena na dvě části, literární …více
Abstract:
Zdeněk Jirotka is one of expressive Czech humorists. He published his first humour novel The Saturnin in 1942. The aim of this Bachelor´s thesis „Language and style and language comicality of the novel The Saturnin by Zdeněk Jirotka“ is the literary and linguistic analysis of this novel. Zdeněk Jirotka, his work and research of existing literature are introduced at the beginning of this work. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy