Mgr. Veronika Lišková

Bakalářská práce

Kvalita života klientů po bariatrické operaci

Quality of life after bariatric surgery clients
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje kvalitě života klientů po prodělané bariatrické operaci. Teoretická část je zaměřena na přiblížení problematiky obezity v dnešní době, stručně popisuje jednotlivé operační postupy a pojednává o kvalitě života. V empirické části práce se zaměřujeme na zpracování dat, týkající se kvality života pacientů po prodělané bariatrické operaci a jejich analýzou.
Abstract:
This thesis deals with the quality of life of clients with a history of bariatric surgery. The theoretical part focuses on the approach of the obesity problem today, briefly describes the operating procedures and discusses the quality of life. In the empirical part, we focus on data processing, quality of life for patients with a history of bariatric surgery and their analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra