Václav PROCHÁZKA

Bakalářská práce

Liberální strany ve středovýchodní Evropě po roce 1990

The liberal parties in the central-eastern Europe after 1990
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou etablování liberálních stran ve středovýchodní Evropě po roce 1990, zejména v České republice, Polsku, Slovinsku a na Slovensku. Liberální strany jsou ve středovýchodní Evropě většinou malé, až středně velké formace ležící blízko středu stranického spektra. Často se potýkají s problémem delšího setrvání v parlamentu, nicméně mnohdy se účastní vlády. Jistou výjimku …více
Abstract:
This work deals with the establishment of liberal parties in Central and Eastern Europe after 1990, especially in the Czech Republic, Poland, Slovenia and the Slovak Republic. The liberal parties are in in Central and Eastern Europe mostly small to medium-sized formations located near the center of the party spectrum. Liberal parties often faced with the problem of a longer stay in Parliament, however …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 38860

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKA, Václav. Liberální strany ve středovýchodní Evropě po roce 1990. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická