Bc. Viktoria Myzgina

Bachelor's thesis

Prestižní spotřeba v postmoderní společnosti. Mezikulturní průzkum v Itálii, Spojených Státech amerických a Rusku

Conspicios Consumption In a Postmodern Society. A Cross Cultural Survey In Italy, USA and Russia
Anotácia:
Tato bakalářská práce je analýzou pojetí luxusu v rámci postmoderní společnosti a zaměřuje se především na identifikaci motivačních složek, ovlivňujících nákup prestižního zboží, na základě mezikulturních rozdílů ve třech zemích s představiteli románské, americké a slovanské kultury. Do budoucna se očekává, že výzkum vnímání prestižních značek pomůže při tvorbě marketingových strategií pro luxusní …viac
Abstract:
This study is an analysis of the concept of luxury in the post-modern society. It focuses primarily on identifying motivational factors, affecting the purchase of prestige goods, on the basis of intercultural differences in the three countries with representatives of the Roman, North American and Slavic cultures. In perspective, it is expected that research on the perception of prestige brands will …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2011
  • Vedúci: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication