Bc. Radim Urbášek

Bakalářská práce

Webový video archiv laboratoře LEMMA

Web movie archive of LEMMA
Anotace:
Cílem bakalářské práce byl návrh a implementace webového systému sloužícího k archivaci a prezentaci multimediálního materiálu laboratoře LEMMA. Tento systém byl propojen s již existujícím rezervačním systémem laboratoře. První kapitoly práce uvádějí možnosti prezentace videomateriálu na internetu, včetně technologií, které lze použít při implementaci vlastního řešení. Dále jsou v práci uvedeny výsledky …více
Abstract:
The goal of this thesis is to design and implement web system for archiving and presenting multimedia material of LEMMA laboratory. This system is connected with existing reservation system of LEMMA laboratory. First chapters cover the possibilities of presenting of video material on the internet, including technologies for implementation of our own system. Other chapters describe the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Šiler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika