Barbora DAŇKOVÁ

Master's thesis

České a španělské individuální pracovní právo

Czech and Spanish Individual Labour Law
Anotácia:
Abstrakt Myslím si, že pracovní právo je právním odvětvím, které nás ovlivňuje dnes a denně a je to také způsob řešení našich pracovních problémů se zaměstnavatelem. Obracíme se na něj s nadějí o vyřešení některých prekérních situací a mnohdy je nutno dodat, že je také odpovědí na naše otázky a problémy. Pracovní právo je odvětvím, které jistě patří do demokratické společnosti, do demokratického právního …viac
Abstract:
Abstract I think that the labour law is a branch of law that influences us all the time and it is also the way of solving our employment problems with the employer. We approach it with the hope of solving of some precarious situations and it is necessary to add that it is also the answer for our questions and problems. The labour law is the branch that necessarily belongs to the democratic society …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2010
Zverejniť od: 20. 9. 2010
Identifikátor: 92709

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAŇKOVÁ, Barbora. České a španělské individuální pracovní právo. Olomouc, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 09. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 9. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses w9023j w9023j/2
6. 10. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.