Mgr. Jiří Rohan

Advanced ('rigorózní') thesis

Dluhy zůstavitele v rámci řízení o dědictví (pozůstalosti) a otázky související, dle právní úpravy před a po 1. 1. 2014

Testators debts within the succession procedure (estate) and other related questions, under the regularization effective before and after the 1st of January 2014
Abstract:
Nedostatečná právní úprava řešení předluženosti majetku zůstavitele způsobuje v praxi mnohé potíže, a to zejména věřitelům zůstavitele i jeho dědicům. Právo by mělo zaručit rozumnou rovnováhu mezi povinností dědiců hradit tyto dluhy a možností uspokojit pohledávky věřitelů zůstavitele a další dluhy zjištěné v rámci řízení o dědictví (pozůstalosti). Tato práce analyzuje stav právní úpravy před a po …more
Abstract:
There´re many difficulties caused by the lack of proper regularization in case of testator´s property overindebtedness. Law should secure reasonable balance between the duty of heirs to pay testator ´s debts and the possibility of testator´s creditors to satisfy their claims and other debts found out during the succession (estate) procedure. This thesis analyses legal regularization before and after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2015
  • Reader: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D., JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Law