Rongming Lu

Master's thesis

China’s Monetary Policy and its Impact on Foreign Trade

China’s Monetary Policy and its Impact on Foreign Trade
Anotácia:
The aim of this thesis is to study China's monetary policy and its impact on China's import and export. The thesis is separated into 5 parts. Chapter 1 is the introduction; chapter 2 is the description of China's financial system and the central bank; chapter 3 is focused on the analysis of China's import and export from 2003 to 2012; chapter 4 is the analyses of the relationship between China's monetary …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to study China's monetary policy and its impact on China's import and export. The thesis is separated into 5 parts. Chapter 1 is the introduction; chapter 2 is the description of China's financial system and the central bank; chapter 3 is focused on the analysis of China's import and export from 2003 to 2012; chapter 4 is the analyses of the relationship between China's monetary …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: Zuzana Kučerová
  • Oponent: Kateřina Dvoroková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava