Theses 

Vliv současných demografických trendů na cestovní ruch v České republice – Bc. Gabriela Nováčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Bc. Gabriela Nováčková

Bakalářská práce

Vliv současných demografických trendů na cestovní ruch v České republice

Influence of the current demographic trends on tourism in the Czech Repubulic

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Vliv současných demografických trendů na cestovní ruch v České republice“ je charakterizovat současné demografické změny, ke kterým v České republice dochází a vymezit, jaký mají vliv na poptávku po cestovním ruchu. První část práce je zaměřena na analýzu demografického prostředí a jeho důsledku pro cestovní ruch. Další část je orientována na to, jak určité věkové kategorie ovlivňují cestovní ruch. V poslední kapitole se nacházejí statistické prognózy vlivu změn věkové struktury na poptávku cestovního ruchu v Německu.

Abstract: The subject of the bachelor‘s thesis „Influence of the current demographic trends on tourism in the Czech Republic“ is to characterize current demographic changes in the Czech republic and define their influence on tourism demand. The first part is focused on analysing demographic background and its impact on tourism. The next part is oriented towards influence of particular age groups on tourism. In the last chapter are statistical forecasts of impact of change in age structure on tourism demand in Germany.

Klíčová slova: demografické změny, stárnutí populace, plodnost, mládežnický cestovní ruch, seniorský cestovní ruch, demographic change, population ageing, fertility, youth tourism, senior tourism.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz