Bc. Marek Kunc

Diplomová práce

Využití konceptu Smart City pro podporu rozvoje udržitelné dopravy ve statutárním městě Zlín

Utilization of the Smart City Concept to Support the Development of Sustainable Transport in the Statutory City of Zlín
Anotace:
Každé město cílí na zvyšování ekonomické prosperity, a proto podniká aktivity podporující jeho konkurenceschopnost ve vztahu k ostatním městům. Indikátorem úspěšného města jsou spokojení obyvatelé a přilákání nových občanů, turistů a investorů. Klíčová oblast pro splnění spokojenosti všech zmíněných, je mít kvalitní, fungující a udržitelnou dopravní infrastrukturu. Úkolem této diplomové práce je využití …více
Abstract:
Each city aims to increase economic prosperity and therefore undertakes activities that support its competitiveness in relation to other cities. Satisfied residents and attracting new citizens, tourists and investors are an indicator of a successful city. A key area for the satisfaction of all those mentioned is to have a quality, functioning and sustainable transport infrastructure. The goal of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kunc, Marek. Využití konceptu Smart City pro podporu rozvoje udržitelné dopravy ve statutárním městě Zlín. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe