Bc. Jaromír PĚNČÍK

Diplomová práce

Integrované dopravní systémy - případová studie Porúří

Integrated Transport Systems - Case Study of Ruhr area
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit obecné příčiny vzniku integrovaných dopravních systémů v regionech západní Evropy. Dílčí cíle: - analýza výchozích podmínek před zavedením IDS - analýzu výchozích podmínek v konkrétním regionu Porúří před zavedením IDS - dopady zavedení IDS v regionu
Abstract:
The aim of thesis is to evaluate general causes of the formation of the integrated transport systems (ITS) in regions of Western Europe. - analysis of the initial conditions before the introduction of the ITS - analysis of the initial conditions in the particular region Ruhr area before the introduction of the ITS - impackts of introduction of the ITS
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011
Zveřejnit od: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Boruta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PĚNČÍK, Jaromír. Integrované dopravní systémy - případová studie Porúří. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.1.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 1. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a regionální rozvoj