Theses 

Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko – Aneta ŽOUŽELKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce

Aneta ŽOUŽELKOVÁ

Diplomová práce

Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko

Marginalization of the foreigners of third countries on the Czech Labour Market as a new social risk

Anotace: Následující diplomová práce je zaměřena na problematiku pracovní migrace cizinců ze třetích zemí na území České republiky. Cílem práce je teoreticky zmapovat postavení cizinců ze třetích zemí na českém trhu práce a následně zjistit, jak hodnotí pracovníci Center na podporu integrace cizinců jejich pracovní uplatnitelnost. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části se zaměřuji na popis problematiky zaměstnávání cizinců z třetích zemí z teoretického hlediska s využitím metody deskripce a komparace. Po zpracování literární rešerše následuje kvalitativní výzkum, který poukazuje na postavení a uplatnitelnost cizinců třetích zemí na českém trhu práce z pohledu pracovníků Center na podporu integrace cizinců.

Abstract: The following thesis is focused on the labour migration of the foreigners of third countries in the Czech republic. The aim of the thesis is to theoretically map the position of the foreigners of third countries on the Czech labour market and afterwards to find out how employees of Centers for the support of the integration of foreigners (CPIC) evaluate their labour employability. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part is focused on the description of the employment of the foreigners of third countries from a theoretical point of view. After processing the literature review a qualitative research follows. It points out how employees of CPIC perceive the employment of third-country nationals in the Czech republic and their position and employability on the labour market.

Klíčová slova: Cizinec třetí země, marginalizace, pracovní migrace, nezaměstnanost, trh práce, nová sociální rizika, integrace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Brezina

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41358 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

ŽOUŽELKOVÁ, Aneta. Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:16, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz