Bc. Markéta Lenikusová, DiS.

Diplomová práce

Strategie zvládání sociálního rizika zastarání nebo ztráty kvalifikace žen na rodičovské dovolené

Strategies of coping with social risk of obsolescence or loss of qualification in women on parental leave
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem ztráty nebo zastarání kvalifikace během rodičovské dovolené. Cílem práce je zodpovědět otázku: Jaké vlivy působí na strategie žen na rodičovské dovolené bez zaměstnavatele při zvládání rizika ztráty či zastarávání kvalifkace? V teoretické části se zabývám novými sociálními riziky, zejména rizikem zastarávání nebo ztráty kvalifikace a jeho důsledky pro ženy na …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of loss or obsolescence of qualification during parental leave. The aim of the work is to answer the question: What are the influences that affect strategies of women on parental leave and without an employer when coping with risks of loss or obsolescence of their qualification? In the theoretical part I deal with the new social risks. Especially with the risk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií