Tereza Císařová

Diplomová práce

Rozšíření podnikání jednotlivce do podnikání rodinné firmy

Expanding an individual's business into a family business
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení podnikatelského záměru rozšíření současného konceptu podnikání jednotlivce do podnikání rodinné firmy v oblasti rukodělné výroby. V teoretické části jsou představeny základní pojmy objasňující problematiku rodinného podnikání a trend růstu poptávky na trhu s rukodělnými výrobky. Rešerše obsahuje také teoretický rámec pro tvorbu podnikatelského plánu a průzkumu trhu. Další …více
Abstract:
The thesis is focused on the business plan of extending the current concept of individual entrepreneurship into the family business in the market of handmade products. The theoretical part introduces the basic concepts explaining the issues of family business and the trend of increasing demand in the handmade market. It also contains a theoretical framework for creating a business plan and market research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ivana Svobodová
  • Oponent: Jan Mísař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77520