Bc. Michaela Jelínková

Diplomová práce

Místní akční skupina a podpora podnikání v regionu Rakovnicka

Local Action Group and support business in the Rakovnicko region
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o problematice rozvoje území na venkově a v periferních oblastech České republiky. Detailněji se zabývám Rakovnickým regionem, pro který je periferní poloha ve Středočeském kraji charakteristická. V další části práce popisuji a analyzuji činnost místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s., jenž v území působí od roku 2006. Zaměřuji se na oblast rozvoje a podpory podnikatelské …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of territorial development in rural and peripheral areas of the Czech Republic. I deal with Rakovnicko region, the peripheral location is characteristic in the Central Region. The next section describes and analyzes the activities of local action group Rakovnicko that acts in the area since 2006. It focuses on the development and support of business activity in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní