Eva Michalová

Bakalářská práce

Vnímání homosexuality v dnešní společnosti

Perceiving Homosexuality in Contemporary Society
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vnímání homosexuality v dnešní společnosti, a zda si dnešní homosexuálové připadají společností přijímáni či nikoliv. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části je vymezen pojem homosexualita a coming out. Dále je práce zaměřena na příčiny vzniku homosexuality, diskriminaci, homofobii, šikanu. Práce se věnuje stručným dějinám homosexuality …více
Abstract:
The bachelor thesis is aimed at perceiving homosexuality in the current society and whether homosexuals are accepted or not. The thesis is divided between two parts - theoretical and practical. The first part includes the term of homosexuality and coming out. The thesis briefly includes origins of homosexuality, discrimination, homophobia and bullying. There is mentioned history of homosexuality and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michalová, Eva. Vnímání homosexuality v dnešní společnosti. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia