Mgr. Martin Kotrbáček

Diplomová práce

Role předsmluvní odpovědnosti ve variantách kontraktačního procesu mezi podnikateli

The Role of Pre-contractual Liability in the Variations of Contracting between Entrepreneurs
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá roli předsmluvní odpovědnosti ve variantách kontraktačního procesu mezi podnikateli. Za specifickou variantu kontraktačního procesu je v práci považována kontraktace za využití rámcových smluv, obchodních podmínek, a různých druhů předsmluvní dokumentace. Nejprve je provedena analýza institutu předsmluvní odpovědnosti a to z hlediska minulé a především současné právní úpravy …více
Abstract:
This thesis is examining the role of pre-contractual liability in specific types of contractation between entrepreneurs. For a such specific type we can consider a contractation with framework agreements, terms and conditions and various types of pre-contractual documents. In the begining the institute of pre-contractual liability is being analyzed from a current and past legal point of view. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo