Ing. Bc. Ludmila Baláková, Ph.D.

Diplomová práce

The Use of Mother Tongue in EFL Classes

The Use of Mother Tongue in EFL Classes
Anotace:
Diplomová práce s názvem “The Use of Mother Tongue in EFL Classes” se skládá ze dvou hlavních částí. První část je teoretická a zahrnuje přehled předchozího výzkumu. Druhá část práce je praktická a je založena na výsledcích kvalitativního a také kvantitativního průzkumu. Práce si klade za cíl podporu a zlepšení v oblasti používání cílového jazyka, tj. anglického jazyka, v hodinách anglického jazyka …více
Abstract:
The Diploma Thesis entitled “The Use of Mother Tongue in EFL Classes” consists of two main parts. The first part is theoretical and includes review of the previous research. The second part of the thesis is practical and is based on the results of qualitative as well as quantitative research. The thesis is aimed at promoting and enhancing the use of the target language, i.e. English language, in EFL …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: PhDr. Helena Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta